Koei Tecmo PS4 Samurai Warriors 5 Samurai Warriors 5 Full Roster Samurai Warriors 5 Playable Characters Samurai Warriors 5 PS4 Samurai Warriors 5 Story Trailer

Samurai Warriors 5 Unveils Full Cast Of Characters With New Story Trailer

samurai-warriors-5-unveils-full-cast-of-characters-with-new-story-trailer

Ahead of the game’s release in July, Koei Tecmo has unveiled the full Samurai Warriors 5 cast list and also released a new story trailer showing off a number of them.

The new story trailer highlights a number of characters that are playable in the game, also showcasing the new art style the series has taken on with this entry. As for cast members, the game features 7 new characters: Mitsuki, Toshimitsu Saito, Shikanosuke Yamanaka, Kazuuji Nakamura, Sena, Sandayu Momoichi, and Yasuke.

When it comes to new characters, there ar 20 of them and they can all be found below:

 • Hanbei Takanaka
 • Hanzo Hattori
 • Hideyoshi Hashiba
 • Hisahide Matsunaga
 • Ieyasu Tokugawa
 • Kanbei Kuroda
 • Katsuie Shibata
 • Kenshin Uesugi
 • Magoichi Saika
 • Mitsuhide Akechi
 • Motonari Mori
 • Nagamasa Azai
 • No
 • Nobunaga Oda
 • Oichi
 • Shingen Takeda
 • Tadakatsu Honda
 • Takakage Kobayakawa
 • Toshiie Maeda
 • Yoshimoto Imagawa

You can also see the new story trailer for Samurai Warriors 4 on PS4 below:

Samurai Warriors 5 was announced earlier this year and some gameplay footage was showcased just a few weeks ago, which you can see here.

Samurai Warriors 5 releases for PS4 on July 27, 2021, and is playable on PS5 via backwards compatibility.